ທົວໂຮງງານ

ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

Oil-Expeller-Workshop

ກອງປະຊຸມຜູ້ຂາຍນ້ ຳ ມັນ

Oil-Pressing-Machinery

ເຄື່ອງຈັກກົດນ້ ຳ ມັນ

Spare-Parts-of-Oil-Press

ອາໄຫຼ່ຂອງ ໜັງ ສືພິມນ້ ຳ ມັນ

ສາງອາໄຫຼ່ເຄື່ອງກົດນ້ ຳ ມັນ

Parts Warehouse (1)
Parts Warehouse (2)

ກອງປະຊຸມການຜະລິດອຸປະກອນເສີມ

Accessories Production Workshop (1)
Accessories Production Workshop (4)
Accessories Production Workshop (2)
Accessories Production Workshop (3)